Referentna lista klijenata u Srbiji

  • Baumod Invest d.o.o.
  • Bencom d.o.o.
  • Hostel Forever d.o.o.
  • Međunarodna građevinsko-razvojna korporacija d.o.o.
  • MHE Mramorje d.o.o.
  • Nikola Kmezić pr.izvršitelj

Kontaktirajte nas

Crna Gora

   Telefon : +382 31 331 860

   Fax : +382 31 331 950

   Email : office@bencomltd.com

Srbija

   Telefon : +381 11 328 49 83

   Fax : +381 11 328 49 50

   Email : office.bg@bencomltd.com