O nama

Društvo za knjigovodstvo, računovodstvo i poslovne usluge “Bencom” d.o.o. Herceg Novi osnovano je 1994. godine, kao društvo sa ograničenom odgovornošću za oblast računovodstva, knjigovodstva, finansija, revizije, konsultantskih i poslovno-pravnih usluga.

Kompletno poslovanje se temelji na Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Međunarodnim standardima revizije, donijetim od strane Međunarodne Federacije Računovođa (IFAC), Zakona o računovodstvu i reviziji, Kodeksa etike za računovođe i ostalim važećim zakonskim propisima, uz predanost visokim poslovnim standardima.

Svoje poslovanje, kompanija “Bencom” obavlja kroz niz djelatnosti grupisanih u sledeće segmente poslovanja:

 

Vizija

Ostati vodeća domaća računovodstvena agencija na teritoriji Crne Gore, koja će svojim radom doprinijeti razvoju revizorske funkcije kako u Crnoj Gori, tako i u regionu.


Misija

Projektovanje korporativnog rasta koji predstavlja sredstvo za unapređenje postojećeg poslovanja i aktivno širenje na nova područja djelovanja, kao i kreiranje novih mogućnosti i izazova, kako za individualni profesionalni razvoj, tako i za napredak društva u cjelini.
Cilj “Bencom”-a je građenje dugoročnih poslovnih odnosa sa našim poslovnim partnerima na obostrano zadovoljstvo, potpomognute kadrovskim resursima, profesionalnim metodama rada i širokim spektrom usluga.


Strategija

Održati kontinuitet usluga na najvišem profesionalnom nivou, kroz konstantno implementiranje najsavremenijih standarda poslovanja i radnih procedura, te na taj način steći povjerenje i poštovanje klijenata i poslovnih partnera, potpomognuto radnom sredinom u kojoj je poštovanje univerzalno, timski rad rutina, marljivost podržana, usavršavanje trajno i u kojoj je usvojen najviši etički kodeks poslovanja.


Istorijat

Društvo za knjigovodstvo, računovodstvo, reviziju i poslovne usluge “Bencom” d.o.o. Herceg Novi osnovano je 18. aprila 1994. godine u Herceg Novom.
U početku, djelatnost je obavljana u okviru stambenog prostora, sa jednom prostorijom opremljenom kao kancelarijski prostor. Radilo se na jednom personalnom računaru. Nakon druge godine i uvećanja obima posla i broja klijenata, kancelarija je preseljena u veći, iznajmljen poslovni prostor, a sa uvećanjem obima posla, uvećana je i oprema. Uposleno je još četiri radnika u stalni radni odnos.
U proteklom periodu Društvo je sa kompletnim raspoloživim resursima u potpunosti odgovorilo na vanredne uslove hiper-inflacije, kao i u čitavom periodu tranzicije privrede koju su pratile brojne promjene zakonskih propisa, usklađivanja sa Zakonom o preduzećima 1996. godine, kao i Zakona o privrednim društvima 2002. godine i uvođenja Zakona o PDV-u.
Godine 1996. broj zaposlenih se uvećava za još tri stručna lica, dva za rad na računaru u oblasti knjigovodstva, a jedan obavlja aministrativne poslove platnog prometa. Svakako i oprema se progresivno uvećava.
Tokom 1997. godine, s obzirom na potrebe naših klijenata sa područja Igala, otvara se nova poslovna jedinica u Igalu.
Narednih deset godina broj klijenata se konstantno uvećavao i danas iznosi tri stotine i četrnaest. Sa povećanjem broja klijenata uvećavao se i broj zaposlenih, odnosno njihova kvalifikaciona struktura, uz modernizaciju kompletne tehnike.
Konačno, 01. januara 2008. godine, kolegijum se seli u sopstveni poslovni prostor u Igalu, u ulici Prizrenska 19.
Danas je Poslovni centar Igalo organizovan na 650 m2 prema najsavremenijim standardima, što podrazumijeva optičke veze, digitalnu telefonsku centralu, dizel agregat, automatski sistemi za grijanje i hlađenje, obezbjeđenje, video nadzor, salu za konferencije i sastanke i parking mjesta.
Opremljen je najsavremenijom mrežnom računarskom opremom, a za potrebe elektronske komunikacije obezbjeđena je direktna internet veza sa komitentima, državnim institucijama i poslovnim bankama.