Linkovi

Polazeći od pretpostavke da savremene poslovne procese karakteriše brz protok informacija i povećanje zahtjeva poslovnih partnera, u smislu profesionalne, efikasne i brze usluge, a sa ciljem zajedničkog i obostrano zadovoljavajućeg odnosa i postignutih rezultata, predstavljamo Vam katalog korisnih linkova, koji smo organizovali u pet kategorija:

 

Institucije

 

Tržište kapitala

 

Tržište finansija

 

 Međunarodne finansijske institucije

 

Ostali korisni linkovi