Konsultantske usluge

Naše usluge podrazumjevaju konstantan kontakt sa našim klijentima koji imaju u nama stručnog savjetnika spremnog da im pruži profesionalne savjete i mišljenja o njihovom računovodstvenom sistemu, internim kontrolama, primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i nacionalnom zakonodavstvenom okviru tokom čitave godine.

 U našem radu koristimo međunarodno priznatu metodologiju uz individualan pristup potrebama svakog klijenta.

 • Snimanje postojećeg finansijskog, računovodstvenog i informacionog sistema uz davanje mišljenja o postojećem stanju kao i sugestije, predloge za poboljšanje istog
 • Snimanje organizacione strukture privrednog društva - linija odgovornosti i raspodjele autoriteta u okviru preduzeća
 • Snimanje sektora pravne službe, snimanje pravnih akata i pravilnika društva, usklađivanje sa nacionalnim zakonskim propisima
 • Predlog, kreiranje i izrada novog, modernog računovodstvenog sistema sa pratećim detaljnim procedurama za evidentiranje poslovnih promjena
 • Izrada projektnih zadataka za rekonstrukciju informacionog sistema kao i testiranje ispravnosti istih
 • Izrada računovodstvenih projektnih zadataka za poboljšanje automatizma u radu softvera odnosno postavljanje softvera u skladu sa modernim standardima
 • Izrada računovodstvenih politika i drugih pravilnika koji su neophodni za normalno funkcionisanje finansijsko-računovodstvenog sektora, a sve u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i nacionalnim okvirom finansijskog izvještavanja
 • Snimanje sistema internih kontrola - snimanje sveobuhvatnosti organizacije, pravila, postupaka, efikasnost i efektivnost izvršavanja poslova na svim nivoima nadležnosti
 • Obuka kadrova naručioca za maloprodajne objekte vezano za vođenje trgovačke knjige i blagajničko poslovanje
 • Izrada sistematizacije radnih mjesta sa inoviranjem ugovora o radu i rješenja o imenovanju rukovodioca pojedinih sektora
 • Obuka Vašeg stručnog kadra u oblastima prava, računovodstva i finansija do nivoa koji zadovoljava potrebe Vašeg privrednog društva
 • Upravljanje dokumentacijom - izrada pravilnika i protokola za arhiviranje ulazne i sistematizacija izlazne dokumentacije, njihova integracija u poslovni informacioni sistem
 • Tumačenje Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI)
 • Poresko savjetovanje i mišljenja pri utvrđivanju poreza i poreskoj optimizaciji, planiranje poreza, pomoć u rješavanju poreskih sporova, poresko zastupanje pred nadležnim državnim organima, izbjegavanje internog i međunarodnog dvostrukog oporezivanja

Due diligence (dubinsko snimanje) – procjena sklapanja posla s komercijalnog, finansijskog i pravnog gledišta. Ova usluga podrazumijeva:

 

Oblast

Područje ispitivanja

Traženi rezultati

Finansijska

Provjera istorijskih podataka, pregled menadžmenta i sastava

Potvrditi postojeci profit, osigirati temelj procjene

Pravna

Ugovori, uočavanje problema

Garancije i odštete, provjera svih postojecih sporazuma, kupoprodajni ugovori

Komercijalna

Dinamika tržišta, konkurentski položaj ciljanog društva, komercijalni izgledi ciljanog društva

Buduci profit, razvoj strategije spojenog poslovanja, input za procjenu

Ljudski potencijali

Sastav radne snage, uslovi zapošljavanja, stepen odgovornosti i motivacije, organizacija

Otkrivanje obaveza pri zapošljavanju, procjena potencijalnih troškova ljudskih potencijala i rizici pri sklapanju posla

Menadžment

Kvalitet upravljanja,
organizaciona struktura

Identifikacija ključnih pitanja i problema

Vlasništvo

Isprave, zemljišne knjige,sporazumi o najmu

Potvrda nositelja prava vlasništva, procjena i troškovi imovine

 

Cijenu našeg angažmana u Vašem društvu formiraćemo u zavisnosti od postojećeg nivoa razvijenosti finansijsko-računovodstvenog, pravnog i organizacionog sistema, kompleksnosti Vašeg poslovanja i obima pruženih konsulting usluga. 

Možemo da reorganizujemo vaše finansijske i računovodstvene procese, obavljajući ih ili za Vas ili sa Vama, u zavisnosti od potreba. Uzimajući u obzir da sarađujemo sa velikim brojem klijenata, naše znanje i iskustvo možete iskoristiti u smislu nalaženja najboljih rješenja.