Menadžment

Naše usluge u domenu menadžmenta podrazumjevaju usluge projektovanja organizacionih rješenja sektora računovodstva i menadžmenta kompanije. U sklopu ovog sektora poslovanja, obavlja se niz poslovnih aktivnosti:

  • Analiza organizacione strukture privrednog društva - linija odgovornosti i raspodjele autoriteta u okviru preduzeća
  • Analiza sistema internih kontrola - snimanje sveobuhvatnosti organizacije, pravila, postupaka, efikasnost i efektivnost izvršavanja poslova na svim nivoima nadležnosti
  • Obuka Vašeg stručnog kadra u oblastima računovodstva i finansija do nivoa koji zadovoljava potrebe Vašeg privrednog društva
  • Izrada sistematizacije radnih mjesta sa inoviranjem ugovora o radu i rješenja o imenovanju rukovodioca pojedinih sektora
  • Definisanje protokola za upravljanje dokumentacijom - izrada pravilnika i protokola za arhiviranje ulazne i sistematizacija izlazne dokumentacije, njihova integracija u poslovni informacioni sistem